Basında Biz
İçinde yaşadığımız toplumun bir ayrım gözetmeksizin tüm bireylerini kültürümüzün ve sanatımızın değerleriyle buluşturarak bu değerlerin gelecek nesillere aktarımında ortak ve sağlam bir payda oluşturmak üzere yola çıkmış bir gönüllü ekibiyiz.

 Güzel sanatlar ve  müzik  alanında yetkin hocalarımızla her yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, sözlü ve yazılı edebiyatımıza dair eserlerimizin tanıtıldığı okuma grupları, aile yapısını güçlendiren bireyler arası sağlıklı iletişimi destekleyen  seminerler, çocuk ve gençlerin psikolojik, ahlaki, kültürel, zihinsel  gelişimlerine katkı sağlayacak programlarla toplumun her yaş grubundan her kesimine hitap etmek amacındayız.

Faaliyetlerimiz sadece bu eğitimlerle sınırlı olmayıp maddi imkanları sınırlı ailelere  destek vermek, kadın girişimciliğini destekleyecek eğitim donanımı ve istihdam imkanı oluşturmak da çalışmalarımız arasındadır.

Derneğimiz  uluslararası platformda da kültürümüzün ve sanatımızın tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

Köklü geçmişimizden aldığımız mirası tanıyarak , tanıtarak kıymetini bilmek misyonumuz ;  zenginleştirerek  geleceğimize devretmek ise vizyonumuzdur.